Algemene Voorwaarden – Behandelingen

  1. No Cure No Pay: dokterWP streeft naar het leveren van effectieve oplossingen voor al uw WordPress-gerelateerde behoeften. Wij hanteren het principe van ‘No Cure No Pay’, wat betekent dat als we geen succesvolle behandeling kunnen bieden, er geen kosten in rekening worden gebracht aan de afnemer.
  2. Facturering: Na een geslaagde behandeling zal dokterWP een factuur opstellen voor de verleende diensten. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Betaling kan worden uitgevoerd via bankoverschrijving of IDEAL, zoals vermeld op de factuur. 
  3. Uitblijvende Betaling: In geval van uitblijvende betaling binnen de gestelde termijn behoudt dokterWP zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit dit incassoproces zijn voor rekening van de afnemer.
  4. Bescherming van Persoonsgegevens: dokterWP respecteert de privacy van haar klanten en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling en administratieve doeleinden en worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de afnemer.
  5. Aansprakelijkheid: Hoewel dokterWP zich inzet voor het leveren van hoogwaardige diensten, kan geen absolute garantie worden gegeven voor het resultaat van elke behandeling. Afnemers begrijpen dat de aard van WordPress-problemen divers is, en de uitkomst van behandelingen kan variëren. dokterWP is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten.
  6. Klachtenprocedure: Mocht de afnemer ontevreden zijn over onze diensten of een klacht hebben, dan dient hij/zij dit onmiddellijk kenbaar te maken aan dokterWP. We zullen ons best doen om de kwestie naar tevredenheid op te lossen.
  7. Toepasselijk Recht: Deze algemene voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten, vallen onder het Nederlands recht.

Door gebruik te maken van de diensten van dokterWP stemt de afnemer in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden aan om regelmatig de laatste versie van onze voorwaarden te raadplegen.